Co to jest upadłość konsumencka?

mar

Co to jest upadłość konsumencka?

Pojęcie upadłości konsumenckiej znane jest wszystkim. Niewiele osób jednak wie, czym dokładnie jest upadłość konsumencka, kto i w jakich okolicznościach może ją ogłosić. 

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu całkowite lub częściowe oddłużenie konsumenta. Może mieć to miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji niewypłacalności. Upadłością konsumencką mogą być objęte jedynie długi, które zostały zaciągnięte przed jej ogłoszeniem. Jeśli więc klient po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ponownie się zadłuży, to te długi są jego zobowiązaniem.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba prywatna, czyli taka, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie pozostaje w żadnej spółce. Ważne jest również to, że starać się o upadłość konsumencką mogą nie tylko osoby, które z przyczyn niezależnych znalazły się w finansowych tarapatach, ale również te, które świadomie doprowadziły do swojej niewypłacalności. 

Niemniej jednak należy mieć świadomość, że sąd podejmujący decyzję o rozstrzygnięciu sprawy o upadłość konsumencką inaczej potraktuje klienta, który nie jest winien swojej sytuacji, niż tego, który z pełną świadomością do niej doprowadził.

Warunki upadłości konsumenckiej

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej uległy nowelizacji w roku 2019, a w życie weszły 24 marca 2020. Warto zatem wiedzieć jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką zgodnie z obowiązującą literą prawa. W myśl nowego prawa sprawę o upadłość konsumencką może wnieść zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele. Złożenie wniosku do sądu to koszt 30 zł i jest to pierwszy krok, aby puścić machinę w ruch. Wielu dłużników decyduje się jednak na pomoc kancelarii prawnych, których pracownicy prowadzą sprawę w ich imieniu. 

Należy pamiętać, że sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką, umorzyć długi w całości lub tylko pewną ich część. W tym ostatnim przypadku sąd również ustali harmonogram spłat pozostałej części długów. W przypadku posiadania przez dłużnika jakiegokolwiek majątku (samochodu, mieszkania, gruntu), sąd może nakazać jego oddanie na rzecz spłaty zobowiązania.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Postępowanie sądowe w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest bardzo żmudne i nierzadko długotrwałe, dlatego nie zawsze jest dobrym i jedynym rozwiązaniem. Najważniejszą konsekwencją upadłości konsumenckiej jest to, że konsument traci prawo do zarządzania swoim majątkiem. Zostaje ono przekazane syndykowi. 

Pomimo, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wydawać się jedynym rozwiązaniem, warto rozważyć inne opcje wyjścia z tarapatów finansowych.