Generowanie zysku – konto oszczędnościowe czy lokata?

mar

Generowanie zysku – konto oszczędnościowe czy lokata?

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować trend związany z finansami, a dokładniej tym,  jakie oferty bankowe są najczęściej wybierane. Coraz więcej osób oprócz posiadania regularnego konta rachunkowego, wykazuje zainteresowanie tematyką oszczędzania i generowania pieniędzy. Konta oszczędnościowe i lokaty istnieją od dawna, ale dopiero w ostatnich latach, coraz więcej osób poszukuje ofert bankowych z nimi związanych.

Czym jest lokata terminowa i jak działa?

Lokata terminowa to oferta banku, będąca swojego rodzaju umową zawieraną między klientem a bankiem na określony czas. Zazwyczaj okres ten jest liczony kwartalne, półrocznie lub rocznie. Po upływie okresu lokaty terminowej klient banku otrzyma dodatkowe środki finansowe, których wysokość będzie uzależniona od stopy oprocentowania w momencie zakładania lokaty.

Oferta cechuje się tym, że środki finansowe wpłacić można jedynie w momencie jej zakładania, bez możliwości dokonywania kolejnych wpłat. Jak nie trudno się domyślić, zerwanie lokaty przed upływem terminu skutkuje w większości przypadków utratą naliczonych odsetek, a bank zwróci jedynie wpłacony kapitał.

Lokaty terminowe to dobre rozwiązanie dla wszystkich klientów, którzy chcą oszczędzić, jednak ich wola nie jest na tyle silna, by powstrzymać ich przed wypłacaniem pieniędzy. Wizja utraty odsetek jest doskonałym bodźcem, który pozwoli tym osobom zaoszczędzić. Jest to tym łatwiejsze, gdyż już w momencie zawierania umowy klient banku będzie wiedział dokładnie jaki zysk przyniosą mu wpłacone pieniądze.

Korzyści z posiadania konta oszczędnościowego

Dla osób, które preferują mieć dostęp do swoich oszczędności cały czas, jednak nie chcą pozostawiać ich w bezruchu, opcją pośrednią będzie otwarcie rachunku oszczędnościowego. Konto tego typu funkcjonuje tak samo, jak regularne konto indywidualne, jednak przetrzymywane na nim pieniądze cały czas podlegają oprocentowaniu, generując zysk.

Cennym walorem jest fakt, że w przeciwieństwie do lokaty terminowej, na konto oszczędnościowe zawsze można dodać kolejne pieniądze. Niestety, coś za coś, tak więc stopa oprocentowania na koncie oszczędnościowym jest z reguły niższa. Częstokroć znacznie lepiej zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego i uzyskać zwrot odsetek. Konto oszczędnościowe jest z reguły bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które posiadają nieregularne przychody. Możliwość wpłacenia dodatkowych 100 czy 500 złotych, które zaczną generować zysk w momencie wpłacenia pieniędzy to dobry sposób na powielanie pieniędzy.

Oczywiście konta oszczędnościowe posiadają również swoje ograniczenia np. Ilość przelewów, może być mniejsza lub mogą być one dodatkowo płatne. Nic nie stoi na przeszkodzie jednak, aby w tym samym banku posiadać zarówno konto indywidualne, jak i rachunek oszczędnościowy.