Jak odstąpić od umowy kredytowej?

lut

Jak odstąpić od umowy kredytowej?

Decyzja o wzięciu kredytu powinna być dobrze przemyślana, ponieważ wiąże się z pewnymi kosztami. Jeśli jednak po podpisaniu umowy kredytowej kredytobiorca dojdzie do wniosku, że nie potrzebuje jednak gotówki lub,że nie stać go na jego spłatę może odstąpić od podpisanej umowy. Jak to zrobić i kiedy można skorzystać z takiej opcji?

Czy można odstąpić od umowy kredytowej?

Wszystkie banki i firmy pozabankowe zajmujące się udzielaniem kredytów i pożyczek, muszą stosować się do przepisów dotyczących kredytów konsumenckich. Kredytem konsumenckim nazywamy kredyt udzielany odpłatnie na maksymalną kwotę 255 550 złotych. Kredyt tego typu nie może być związany z prowadzoną przez pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą. Każdy bank ma obowiązek przyjęcia wniosku konsumenta o odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki. Jest to regulowane ustawą o kredycie konsumenckim. 

Kredytobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy bez wyjaśniania przyczyn swojej decyzji i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów.

Kiedy można odstąpić od umowy kredytowej?

Od umowy kredytowej można odstąpić w ciągu 14 dni od dnia podpisania tej umowy. Do roku 2017 było to możliwe tylko w przypadku kredytów konsumenckich, jednak od roku 2017 obowiązuje to również w przypadku kredytów hipotecznych. Jednak wysokość kredytu hipotecznego musi się mieścić w ramach limitu kwotowego wskazanego dla kredytów konsumenckich, czyli do kwoty 255 550 złotych. 

Rozwiązanie umowy kredytowej następuje z chwilą złożenia odpowiedniego wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o odstąpieniu od umowy kredytowej?

Aby odstąpić od umowy kredytowej należy złożyć do placówki banku wniosek, który powinien zawierać:

  • nazwę i numer umowy kredytowej,
  • dane adresowe kredytobiorcy,
  • dane personalne kredytobiorcy,
  • numer rachunku bankowego.

Każdy bank ma możliwość kształtowania wniosku odstąpienia od umowy na swój własny sposób, jednak wyżej wymienione dane muszą się znaleźć w każdym wniosku. 

Skutki odstąpienia od umowy kredytowej

Jeśli kredytobiorca zdecyduje się odstąpić od umowy kredytowej, musi zdawać sobie sprawę z kilku rzeczy. Klient nie powinien płacić za odstąpienie od umowy, a bank jest zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z zawarciem umowy. Bank nie ma prawa wymagać od klienta ponoszenia kosztów specjalnych w związku z odstąpieniem od umowy kredytowej.

Klient zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty udzielonej pożyczki lub kredytu wraz odsetkami za ilość dni, w których gotówka była do jego dyspozycji. Musi się to odbyć w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.