Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a zwrot odsetek. Co musimy wiedzieć?

lis

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a zwrot odsetek. Co musimy wiedzieć?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to zwrot odsetek. Nie tylko dlatego jest to jednak marzenie każdej osoby, która zdecydowała się na zadłużenie, aby dostać mieszkanie lub wybudować dom. Bodźcem, który może umożliwić takie rozwiązanie, jest zwiększenie zarobków, niespodziewany zastrzyk gotówki czy pomoc finansowa od rodziców. Poniższy artykuł przedstawi warunki wcześniej spłaty kredytu hipotecznego oraz plusy i minusy takiego rozwiązania.

Kiedy mamy prawo do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

Zgodnie z ustawą o kredytach hipotecznych, która weszła w życie w lipcu 2017 roku, każdy kredytobiorca ma możliwość wcześniejszego spłacenie zobowiązania hipotecznego lub jego nadpłacenia. Wcześniej decyzję o możliwości i koszcie takiego rozwiązania podejmowały banki. Co więcej, znowelizowana ustawa o kredytach hipotecznych zobowiązuje bank do udzielenia odpowiedzi na zapytanie o możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w ciągu siedmiu dni.

W praktyce, kredyt ze zmienną stopą oprocentowania może być objęty rekompensatą za wcześniejszą spłatę tylko w ciągu pierwszych trzech lat, a opłata za wcześniejsze spłacenie nie może przekraczać 3% kosztów kredytu. W przypadku kredytu ze stałą stopą oprocentowania, bank może pobierać dodatkową opłatę przez cały okres jego trwania. Nie może ona przekraczać kosztów, jakie kredytodawca poniósł w związku ze wcześniejszą spłatą. Warto zatem upewnić się, że nasz bank nie deklaruje pobierania opłat za możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Co daje wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego? Zwrot odsetek i nie tylko

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wiąże się z szeregiem plusów. Przede wszystkim, szybsze spłacenie kredytu to mniejsze odsetki, które naliczane są w odniesieniu do pozostałej do spłacenia kwoty zobowiązania. Nadpłata to również większy komfort psychiczny i możliwość uwolnienia się od ciążącego zobowiązania finansowego oraz zwiększenie zdolności kredytowej. Kiedy bierzemy kredyt hipoteczny pierwszy raz, często nie jesteśmy w stanie dobrze ocenić swoich możliwości spłacania rat za kilkanaście lat, gdy będziemy już mieli ustabilizowaną karierę zawodową.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, kredytobiorca ma prawo do proporcjonalnego zwrotu poniesionych wcześniej kosztów, co oznacza również zwrot prowizji, a więc kwoty, która może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Okres na zgłoszenie swojego roszczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, wynosi 6 lat od momentu przedwczesnej spłaty kredytu. Bank zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 dni.

Plusy nadpłaty są oczywiste. Co z minusami?

O ile plusy wcześniej spłaty kredytu hipotecznego są oczywiste i obejmują zwrot części kosztów kredytu oraz pozytywnie wpływają na komfort psychiczny kredytobiorcy, należy pamiętać, że nadpłata kredytu ma również swoje minusy.

W niektórych sytuacjach wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest po prostu nieopłacalna.

  • Dla osoby posiadającej znaczną ilość gotówki oraz rynkowy zmysł bardziej trafionym rozwiązaniem może okazać się zainwestowanie kapitału.
  • Brak nadpłaty kredytu hipotecznego należy rozważyć również w sytuacji, kiedy jest on bardzo nisko oprocentowany. W szczególnych przypadkach środki przeznaczone na ewentualną nadpłatę mogłyby przynieść większy zysk zdeponowane na lokacie czy koncie oszczędnościowym lub powierzone funduszowi inwestycyjnemu.
  • W przypadku kredytu w obcej walucie, jej obecny kurs może być bardzo wysoki, co będzie równoznaczne z nieopłacalnością wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.
  • Niektórzy ludzie nie pamiętają, aby przed decyzją o nadpłacie zbudować najpierw poduszkę finansową oraz fundusz wydatków nieregularnych. W przypadku kłopotów z pieniędzmi mogą mieć problem!

Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, pomocne może być omówienie sytuacji z doradcą, który pomoże przeanalizować wszystkiego aspekty dotyczące sytuacji kredytobiorcy.