Wspólny rachunek bankowy bez ślubu – czy to możliwe?

mar

Wspólny rachunek bankowy bez ślubu – czy to możliwe?

Posiadanie wspólnego konta bankowego może mylnie kojarzyć się z wymogiem zawarcia związku małżeńskiego w celu jego pozyskania. Okazuje się, że sytuacja rachunków współdzielonych działa na specyficznych zasadach, które przybliżymy w niniejszym artykule. Poruszone zostaną najistotniejsze zagadnienia, w których między innymi znajdzie się odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uzyskać ten rodzaj konta.

Rachunek bankowy współdzielony – dla kogo jest przeznaczony?

Jak sama nazwa wskazuje, ten typ rachunku bankowego przeznaczony jest dla więcej niż jednej osoby. Każdy współwłaściciel ma pełne prawo do dysponowania kontem wraz ze zgromadzonymi na nim środkami.  Wspólny rachunek bankowy nie różni się zasadniczo od indywidualnego, gdyż takie operacje jak bankowość elektroniczna, transakcje oraz przelewy odbywają się w sposób identyczny. Istnieją jednak dodatkowe zalety takie jak na przykład zwiększenie zdolności kredytowej. W ten sposób możemy też zacząć odkładać pieniądze na mieszkanie!

Wspólne konto bankowe bez ślubu?

Wspólne konto bankowe wcale nie wymaga od dwóch osób bycia w związku małżeńskim. W ofercie bankowej zauważyć można, że jest ono dostępne dla każdego dwojga ludzi, którzy chcą skorzystać ze wspólnego portfela.  Nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa, rachunek może być współdzielony nawet przez dwie niespokrewnione ze sobą osoby. Należy zaznaczyć, że konto współdzielić można z więcej niż jedną osobą, przy czym każdy ze współwłaścicieli będzie posiadać pełne prawo do wykonywania wszystkich operacji finansowych. Każdy użytkownik rachunku posiadać będzie własne dane do logowania oraz autoryzowania operacji, a także kartę debetową.

Jak założyć wspólne konto bankowe?

Zakładanie wspólnego rachunku bankowego nie różni się niczym od zakładania konta indywidualnego. Poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w placówce banku, obie osoby otrzymają karty płatnicze, a nawet karty kredytowe. Od tego momentu obie uprawnione osoby będą w stanie w tym samym zakresie dysponować pieniędzmi, które zostały zgromadzone na rachunku. Warto zaznaczyć, że założenie wspólnego konta możliwe jest również  przez internet. Następuje to przez:

  • Złożenie wniosku online z osobą lub kilkoma osobami, z którymi zamierz się dzielić wspólny rachunek. Celem założenia konta potrzebna będzie weryfikacja, dlatego należy przygotować dokumenty, które pozwolą na potwierdzenie tożsamości właścicieli konta. Mogą to być paszporty bądź dowody osobiste.
  • Po przesłaniu formularza oraz danych konsultant banku skontaktuje się z petentami, celem potwierdzenia danych.
  • Umowa od banku wysłana zostanie kurierem na wskazany adres, należy ją podpisać i zwrócić kurierowi, aby odwiózł ją do banku, w którym zakładane było konto.
  • Konto zostanie aktywowane w przeciągu paru dni, o czym właściciele zostaną powiadomieni.