Wakacje kredytowe – co to jest?

lut

Wakacje kredytowe – co to jest?

Ogromna większość Polaków zaciąga kredyty. Niestety, bardzo wielu z nas nie jest w stanie regularnie spłacać zadłużenia. Co zrobić jeśli na jakiś czas stracimy płynność i stabilizację finansową? W obliczu takich kłopotów możemy skorzystać z wakacji kredytowych. Co to jest i czy to się opłaca?

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to, najprościej mówiąc, odroczenie na pewien czas spłaty kredytu. Dotyczy to przede wszystkim kredytów o długim okresie spłacania i na bardzo wysokie kwoty. Takim kredytem jest np. kredyt hipoteczny. Decydując się na wzięcie takiego kredytu warto zapoznać się z tym, co bank oferuje w zakresie wakacji kredytowych. Nie jest możliwe bowiem przewidzieć, czy nasza sytuacja finansowa będzie dobra przez kilkadziesiąt następnych lat. Nastąpić może również zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego ze względu na stopy procentowe, co wpłynie niekorzystnie na możliwość spłaty!

Wakacje kredytowe – warunki korzystania

Należy podkreślić, że wakacje kredytowe to odroczenie spłaty rat. Raty nie ulegają anulowaniu, a jedynie są przesunięte w czasie. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca w całości musi spłacić swoje zobowiązanie, a wstrzymanie płatności na pewien okres wydłuży całkowity czas spłaty kredytu. 

Warunki korzystania z wakacji kredytowych ustalane są indywidualnie przez instytucję bankowa, w której został zaciągnięty kredyt. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto więc zapoznać się z regulaminem korzystania z wakacji kredytowych, dlatego, że jest to indywidualna sprawa każdego banku. Najczęściej bank udziela wakacji kredytowych wieloletnim klientom i tym, którzy dotychczas spłacali swoje zobowiązania terminowo. 

Ile kosztują wakacje kredytowe?

Samo złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest w większości banków bezpłatne. Jednak w końcowym rozliczeniu kredytobiorca musi ponieść koszty odroczenia raty odsetkowej i koszty wydłużenia w czasie spłaty kredytu. W trudnej sytuacji życiowej może być to jednak inwestycja. Jeśli jednocześnie z wzięciem urlopu kredytowego zaczniemy zmniejszać domowe opłaty, po jego zakończeniu możemy żyć ze znacznie większym komfortem finansowym.

Wakacje kredytowe a karencja

Te dwa pojęcia są bardzo często rozumiane przez kredytobiorcę jako jedno i to samo – nic bardziej mylnego. Jakie więc różnice występują pomiędzy wakacjami kredytowymi a karencją?

W przypadku wakacji kredytowych odroczeniu ulegają zarówno rata kapitałowa, jak i rata odsetkowa, czyli po prostu całość obowiązującej nas raty.

Karencja to z kolei odroczenie raty kapitałowej. Ratę odsetkową należy jednak spłacać comiesięcznie, zgodnie z ustaloną wysokością i terminem. 

Niestety często banki nie informują o tym swoich klientów, a jest to informacja bardzo istotna dla kredytobiorcy. 

Wniosek o wakacje kredytowe

Jeśli podczas podpisywania umowy kredytobiorca nie otrzymał gotowego wniosku do wypełnienia, warto wiedzieć,że wniosek taki powinien zawierać:

  • dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy,
  • określony czas, jaki kredytobiorca chce wykorzystać na wakacje kredytowe,
  • numer umowy kredytowej,
  • własnoręczny podpis.